تسمه برنجی

تسمه برنجی بدلیل قابلیت انعطاف پذیری ، ماشینکاری مناسب و مقاومت به خوردگی کاربرد های فراوانی دارد. متال پارس انواع تسمه های برنجی را از ضخامت های پایین بصورت رول تا ابعاد درشت و همچنین انواع ورق برنجی لوله برنجی، میلگرد برنجی و شش پر برنجی را عرضه می نماید. در زیر به توضیحات کاملی در این خصوص پرداخته شده است:

تسمه برنجی

برنج آلیاژی از مس و روی تا 45 درصد روی می باشد. بمنظور افزایش قابلیت ماشینکاری مقدار کمی سرب و بمنظور افزایش استحکام و خواص مکانیکی مقدار کمی قلع به ان اضافه می شود.

تسمه برنجی متال پارس
تسمه برنجی متال پارس

تسمه برنجی که کمتر از 37 درصد روی می باشند درارای انعطاف پذیری مناسبی بوده و قابلیت کار سرد را دارامی باشند که در این صورت خواص مکانیکی آن افزایش می یابد ولی تسمه برنجی که بیش از 37 درصد روی می باشند قابلیت کار سرد در دمای محیط را ندارند و معمولا بصورت ریخته گری و کارگرم استفاده می شوند.

متال پارس انواع مقاطع برنجی را بصورت ورق، میلگرد، تسمه، لوله، بیلت، چهارپهلو، شش پر و … ارائه می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.

تاریخ بروز رسانی : 1401/11/17

تسمه برنجیعرض(پهنا)ضخامتوزن یک مترقیمت تسمه برنجی
Brass Rectangular Bar8 mmx1,0 mm0,068 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx1,0 mm0,086 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar6 mmx1,5 mm0,077 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar8 mmx1,5 mm0,103 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx1,5 mm0,128 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx1,5 mm0,154 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx1,5 mm0,193 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx1,5 mm0,257 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar6 mmx2,0 mm0,103 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar8 mmx2,0 mm0,137 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx2,0 mm0,171 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx2,0 mm0,205 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx2,0 mm0,257 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar19 mmx2,0 mm0,325 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx2,0 mm0,342 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx2,0 mm0,428 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx2,0 mm0,514 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx2,0 mm0,685 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar8 mmx2,5 mm0,171 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx2,5 mm0,214 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx2,5 mm0,257 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx2,5 mm0,321 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx2,5 mm0,428 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx2,5 mm0,535 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx2,5 mm0,642 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar6 mmx3,0 mm0,154 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar8 mmx3,0 mm0,205 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx3,0 mm0,257 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx3,0 mm0,308 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx3,0 mm0,385 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx3,0 mm0,514 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx3,0 mm0,642 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx3,0 mm0,770 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar35 mmx3,0 mm0,899 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx3,0 mm1,027 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx3,0 mm1,284 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar8 mmx4,0 mm0,274 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx4,0 mm0,342 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx4,0 mm0,411 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx4,0 mm0,514 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx4,0 mm0,685 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx4,0 mm0,856 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx4,0 mm1,027 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx4,0 mm1,370 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx4,0 mm1,712 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx5,0 mm0,428 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx5,0 mm0,514 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx5,0 mm0,642 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx5,0 mm0,856 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx5,0 mm1,070 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx5,0 mm1,284 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar35 mmx5,0 mm1,498 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx5,0 mm1,712 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx5,0 mm2,140 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar60 mmx5,0 mm2,568 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar80 mmx5,0 mm3,424 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar100 mmx5,0 mm4,280 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar8 mmx6,0 mm0,411 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar10 mmx6,0 mm0,514 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar12 mmx6,0 mm0,616 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx6,0 mm0,770 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar18 mmx6,0 mm0,924 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx6,0 mm1,027 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx6,0 mm1,284 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx6,0 mm1,541 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx6,0 mm2,054 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx6,0 mm2,568 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar60 mmx6,0 mm3,082 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar70 mmx6,0 mm3,595 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar80 mmx6,0 mm4,109 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar100 mmx6,0 mm5,136 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar9 mmx6,5 mm0,501 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx8,0 mm1,370 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx8,0 mm1,712 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx8,0 mm2,054 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx8,0 mm2,739 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx8,0 mm3,424 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar60 mmx8,0 mm4,109 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar80 mmx8,0 mm5,478 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar100 mmx8,0 mm6,848 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar6,5 mmx9,0 mm0,501 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar15 mmx10,0 mm1,284 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar20 mmx10,0 mm1,712 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar25 mmx10,0 mm2,140 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar30 mmx10,0 mm2,568 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx10,0 mm3,424 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx10,0 mm4,280 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar60 mmx10,0 mm5,136 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar80 mmx10,0 mm6,848 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar100 mmx10,0 mm8,560 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar150 mmx10,0 mm12,840 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar250 mmx10,0 mm21,400 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar6,5 mmx11,0 mm0,612 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx12,0 mm4,109 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx15,0 mm5,136 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar60 mmx15,0 mm7,704 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar120 mmx15,0 mm15,408 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar180 mmx15,0 mm23,112 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar45 mmx20,0 mm7,704 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar50 mmx20,0 mm8,560 Kg/mتماس بگیرید
Brass Rectangular Bar40 mmx30,0 mm10,272 Kg/mتماس بگیرید

جهت آگاهی از قیمت محصولات تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید.

میلگر برنجی و تسمه برنجی قابل عرضه از نوع آلیاژ c37700 با آنالیز زیر می باشد:

Chemical Composition
Element
Cu(1)PbZnFe
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min.
Min (%)58.01.5
Max (%)61.02.5Rem0.30

همچنین خواص مکانیکی آن بصورت ذیل می باشد:

Mechanical Properties*
FormTemperTemper CodeTensile Strength
(ksi)
YS-0.5% Ext
(ksi)
Elongation
(%)
Rockwell F scaleTorsion Modulus
(ksi)
Section Size
(in)
RodAs Hot ExtrudedM3052   Typ20   Typ45   Typ78   Typ5.7   Typ1
ShapesAs Hot ExtrudedM3052   Typ20   Typ45   Typ78   Typ1
* Measured at room temperature, 68°F (20°C).

قیمت تسمه برنجی

قیمت تسمه برنجی تابع قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و روی و همچنین نرخ ارز می باشد. جهت آگاهی از قیمت تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید.

فروش تسمه برنجی

فروش تسمه برنجی در سایز های مختلف توسط متال پارس صورت می گیرد. جهت آگاهی از قیمت روز تسمه برنجی و موجودی انبار با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو هستند.

خرید تسمه برنجی

مشتریان عزیزی که قصد خرید تسمه برنجی را دارند می توانند با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.

جدول وزنی

در جدول ذیل ابعاد تسمه برنجی به همراه وزن یک متر از تسمه برنجی با ابعاد مختلف نشان داده شده است:

تسمه برنجی

عرض(پهنا)

ضخامت

وزن یک متر

Brass Rectangular Bar8 mmx1,0 mm0,068 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx1,0 mm0,086 Kg/m
Brass Rectangular Bar6 mmx1,5 mm0,077 Kg/m
Brass Rectangular Bar8 mmx1,5 mm0,103 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx1,5 mm0,128 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx1,5 mm0,154 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx1,5 mm0,193 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx1,5 mm0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar6 mmx2,0 mm0,103 Kg/m
Brass Rectangular Bar8 mmx2,0 mm0,137 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx2,0 mm0,171 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx2,0 mm0,205 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx2,0 mm0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar
19 mmx2,0 mm0,325 Kg/m
Brass Rectangular Bar
20 mmx2,0 mm0,342 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx2,0 mm0,428 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx2,0 mm0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx2,0 mm0,685 Kg/m
Brass Rectangular Bar
8 mmx2,5 mm0,171 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx2,5 mm0,214 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx2,5 mm0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx2,5 mm0,321 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx2,5 mm0,428 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx2,5 mm0,535 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx2,5 mm0,642 Kg/m
Brass Rectangular Bar6 mmx3,0 mm0,154 Kg/m
Brass Rectangular Bar8 mmx3,0 mm0,205 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx3,0 mm0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx3,0 mm0,308 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx3,0 mm0,385 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx3,0 mm0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx3,0 mm0,642 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx3,0 mm0,770 Kg/m
Brass Rectangular Bar35 mmx3,0 mm0,899 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx3,0 mm1,027 Kg/m
Brass Rectangular Bar50 mmx3,0 mm1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar8 mmx4,0 mm0,274 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx4,0 mm0,342 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx4,0 mm0,411 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx4,0 mm0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx4,0 mm0,685 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx4,0 mm0,856 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx4,0 mm1,027 Kg/m
Brass Rectangular Bar
40 mmx4,0 mm1,370 Kg/m
Brass Rectangular Bar50 mmx4,0 mm1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx5,0 mm0,428 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx5,0 mm0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx5,0 mm0,642 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx5,0 mm0,856 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx5,0 mm1,070 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx5,0 mm1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar35 mmx5,0 mm1,498 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx5,0 mm1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar
50 mmx5,0 mm2,140 Kg/m
Brass Rectangular Bar60 mmx5,0 mm2,568 Kg/m
Brass Rectangular Bar80 mmx5,0 mm3,424 Kg/m
Brass Rectangular Bar100 mmx5,0 mm4,280 Kg/m
Brass Rectangular Bar8 mmx6,0 mm0,411 Kg/m
Brass Rectangular Bar10 mmx6,0 mm0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar12 mmx6,0 mm0,616 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx6,0 mm0,770 Kg/m
Brass Rectangular Bar18 mmx6,0 mm0,924 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx6,0 mm1,027 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx6,0 mm1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx6,0 mm1,541 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx6,0 mm2,054 Kg/m
Brass Rectangular Bar50 mmx6,0 mm2,568 Kg/m
Brass Rectangular Bar60 mmx6,0 mm3,082 Kg/m
Brass Rectangular Bar70 mmx6,0 mm3,595 Kg/m
Brass Rectangular Bar80 mmx6,0 mm4,109 Kg/m
Brass Rectangular Bar100 mmx6,0 mm5,136 Kg/m
Brass Rectangular Bar
9 mmx6,5 mm0,501 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx8,0 mm1,370 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx8,0 mm1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx8,0 mm2,054 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx8,0 mm2,739 Kg/m
Brass Rectangular Bar50 mmx8,0 mm3,424 Kg/m
Brass Rectangular Bar60 mmx8,0 mm4,109 Kg/m
Brass Rectangular Bar80 mmx8,0 mm5,478 Kg/m
Brass Rectangular Bar100 mmx8,0 mm6,848 Kg/m
Brass Rectangular Bar6,5 mmx9,0 mm0,501 Kg/m
Brass Rectangular Bar15 mmx10,0 mm1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar20 mmx10,0 mm1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar25 mmx10,0 mm2,140 Kg/m
Brass Rectangular Bar30 mmx10,0 mm2,568 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx10,0 mm3,424 Kg/m
Brass Rectangular Bar50 mmx10,0 mm4,280 Kg/m
Brass Rectangular Bar60 mmx10,0 mm5,136 Kg/m
Brass Rectangular Bar80 mmx10,0 mm6,848 Kg/m
Brass Rectangular Bar100 mmx10,0 mm8,560 Kg/m
Brass Rectangular Bar150 mmx10,0 mm12,840 Kg/m
Brass Rectangular Bar250 mmx10,0 mm21,400 Kg/m
Brass Rectangular Bar6,5 mmx11,0 mm0,612 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx12,0 mm4,109 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx15,0 mm5,136 Kg/m
Brass Rectangular Bar60 mmx15,0 mm7,704 Kg/m
Brass Rectangular Bar
120 mmx15,0 mm15,408 Kg/m
Brass Rectangular Bar180 mmx15,0 mm23,112 Kg/m
Brass Rectangular Bar45 mmx20,0 mm7,704 Kg/m
Brass Rectangular Bar50 mmx20,0 mm8,560 Kg/m
Brass Rectangular Bar40 mmx30,0 mm10,272 Kg/m

متال پارس ارائه دهنده انواع مقاطع مس، برنج، فسفر برنز ، مس کروم زیرکونیوم و مس بریلیم شامل ورق، میلگرد، تسمه، لوله، شش پر و … در ابعاد و ضخامت های مختلف.

تسمه برنجی متال پارس
چهار پهلو و تسمه برنجی متال پارس

راهنمای خرید مشتریان عزیز از متال پارس

ثبت سفارش
ثبت سفارش
مرحله اول:

ثبت سفارش :شامل نوع مقطع (ورق، میلگرد، لوله و …) – نوع آلیاژ – ابعاد یا مقدار

ارسال پیش فاکتور
ارسال پیش فاکتور
مرحله دوم:

ارسال پیش فاکتور در حداقل زمان

تایید مشتری
تایید مشتری
مرحله سوم:

تایید مشتری

ارسال فاکتور و تسویه حساب
ارسال فاکتور و تسویه حساب
مرحله چهارم:

ارسال فاکتور و تسویه حساب

(امکان صدور فاکتور رسمی)

ارسال بار به تمام نقاط ایران
ارسال بار به تمام نقاط ایران
مرحله پنجم:

ارسال بار

متال پارس ارائه دهنده انواع ورق مس، ورق برنجی و فسفر برنز در ابعاد و ضخامت های مختلف.

  • کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمایید. متال پارس www.metalpars.com
  • ضمانت قیمت و اصالت کالا – متال پارس
  • جهت آگاهی از قیمت تسمه مسی، تسمه برنجی ، برنزی ، فسفر برنز، مس کروم زیرکونیوم و مس بریلیم و ارائه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمائید. متال پارس

مطالب مرتبط

جهت آگاهی از موجودی سایز های مختلف تسمه برنجی و موجودی انبار و همچنین قیمت روز تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای صفحه تماس بگیرید. تسمه برنجی

سوالات متداول

متال پارس تسمه های برنجی را با چه ابعادی عرضه می نماید؟

تسمه های ریز بار برنجی (ضخامت های کمتر از 5 میلیمتر) معمولا از ورق های برنج بریده می شود ولی ضخامت های بالای 5 میلیمتر بصورت ابعاد استاندارد تولید می شود. ابعاد تسمه مسی در جدول موجود در سایت متال پارس نشان داده شده است. معمولا عرض و ضخامت تسمه های موجود، مضربی از 5 یا 10 میلیمتر می باشند. می توانید جهت اطمینان از موجود بودن ابعاد تسمه مسی مورد نیاز با شماره مندرج در سایت تماس بگیرید.

نحوه خرید تسمه برنجی از متال پارس چگونه است؟

مشتریان عزیزی که قصد خرید تسمه برنجی را دارند می توانند با شماره مندرج در سایت متال پارس تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.

قیمت تسمه های برنجی متال پارس چگونه است؟

قیمت تسمه برنجی تابع قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و روی و همچنین نرخ ارز می باشد. جهت آگاهی از قیمت روز تسمه برنجی با شماره مندرج در سایت متال پارس تماس بگیرید.

جهت انجام کار سرد، تسمه برنجی چه ویژگی باید داشته باشد؟

تسمه برنجی که کمتر از 37 درصد روی می باشند درارای انعطاف پذیری مناسبی بوده و قابلیت کار سرد را دارامی باشند که در این صورت خواص مکانیکی آن افزایش می یابد ولی تسمه برنجی که بیش از 37 درصد روی می باشند قابلیت کار سرد در دمای محیط را ندارند و معمولا بصورت ریخته گری و کارگرم استفاده می شوند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
طهماسبی
طهماسبی
9 ماه قبل

سلام برای سفارش تسمه برنجی ضخامت استاندارد چه عرضهایی موجود ؟

متال پارس
مدیر
متال پارس
9 ماه قبل
پاسخ به  طهماسبی

سلام
ابعاد تسمه برنجی در سایت و در برگه تسمه برنجی موجود است.
همچنین شما می توانید با تماس با شماره مندرج در بالای همین صفحه با کارشناسان ما ارتباط گرفته و نسبت به موجودی مطلع شوید

رفیعی
رفیعی
9 ماه قبل

سلام سفارش تسمه برنجی کمتر از ۵ میلیمتر داشتم که از متال پارس تهیه کردم . با تشکر

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x