تسمه برنجی

تسمه برنجی بدلیل قابلیت انعطاف پذیری ، ماشینکاری مناسب و مقاومت به خوردگی کاربرد های فراوانی دارد. متال پارس انواع تسمه های برنجی را از ضخامت های پایین بصورت رول تا ابعاد درشت و همچنین انواع ورق برنجی لوله برنجی، میلگرد برنجی و شش پر برنجی را عرضه می نماید. در زیر به توضیحات کاملی در این خصوص پرداخته شده است:

تسمه برنجی

برنج آلیاژی از مس و روی تا 45 درصد روی می باشد. بمنظور افزایش قابلیت ماشینکاری مقدار کمی سرب و بمنظور افزایش استحکام و خواص مکانیکی مقدار کمی قلع به ان اضافه می شود.

تسمه برنجی متال پارس
تسمه برنجی متال پارس

تسمه برنجی که کمتر از 37 درصد روی می باشند درارای انعطاف پذیری مناسبی بوده و قابلیت کار سرد را دارامی باشند که در این صورت خواص مکانیکی آن افزایش می یابد ولی تسمه برنجی که بیش از 37 درصد روی می باشند قابلیت کار سرد در دمای محیط را ندارند و معمولا بصورت ریخته گری و کارگرم استفاده می شوند.

متال پارس انواع مقاطع برنجی را بصورت ورق، میلگرد، تسمه، لوله، بیلت، چهارپهلو، شش پر و … ارائه می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید.

تاریخ بروز رسانی : 1403/02/08

تسمه برنجی عرض(پهنا) ضخامت وزن یک متر قیمت تسمه برنجی
Brass Rectangular Bar 8 mm x 1,0 mm 0,068 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 1,0 mm 0,086 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 6 mm x 1,5 mm 0,077 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 8 mm x 1,5 mm 0,103 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 1,5 mm 0,128 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 1,5 mm 0,154 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 1,5 mm 0,193 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 1,5 mm 0,257 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 6 mm x 2,0 mm 0,103 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 8 mm x 2,0 mm 0,137 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 2,0 mm 0,171 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 2,0 mm 0,205 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 2,0 mm 0,257 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 19 mm x 2,0 mm 0,325 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 2,0 mm 0,342 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 2,0 mm 0,428 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 2,0 mm 0,514 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 2,0 mm 0,685 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 8 mm x 2,5 mm 0,171 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 2,5 mm 0,214 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 2,5 mm 0,257 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 2,5 mm 0,321 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 2,5 mm 0,428 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 2,5 mm 0,535 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 2,5 mm 0,642 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 6 mm x 3,0 mm 0,154 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 8 mm x 3,0 mm 0,205 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 3,0 mm 0,257 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 3,0 mm 0,308 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 3,0 mm 0,385 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 3,0 mm 0,514 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 3,0 mm 0,642 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 3,0 mm 0,770 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 35 mm x 3,0 mm 0,899 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 3,0 mm 1,027 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 50 mm x 3,0 mm 1,284 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 8 mm x 4,0 mm 0,274 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 4,0 mm 0,342 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 4,0 mm 0,411 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 4,0 mm 0,514 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 4,0 mm 0,685 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 4,0 mm 0,856 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 4,0 mm 1,027 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 4,0 mm 1,370 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 50 mm x 4,0 mm 1,712 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 5,0 mm 0,428 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 5,0 mm 0,514 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 5,0 mm 0,642 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 5,0 mm 0,856 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 5,0 mm 1,070 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 5,0 mm 1,284 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 35 mm x 5,0 mm 1,498 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 5,0 mm 1,712 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 50 mm x 5,0 mm 2,140 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 60 mm x 5,0 mm 2,568 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 80 mm x 5,0 mm 3,424 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 100 mm x 5,0 mm 4,280 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 8 mm x 6,0 mm 0,411 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 10 mm x 6,0 mm 0,514 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 12 mm x 6,0 mm 0,616 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 6,0 mm 0,770 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 18 mm x 6,0 mm 0,924 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 6,0 mm 1,027 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 6,0 mm 1,284 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 6,0 mm 1,541 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 6,0 mm 2,054 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 50 mm x 6,0 mm 2,568 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 60 mm x 6,0 mm 3,082 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 70 mm x 6,0 mm 3,595 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 80 mm x 6,0 mm 4,109 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 100 mm x 6,0 mm 5,136 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 9 mm x 6,5 mm 0,501 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 8,0 mm 1,370 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 25 mm x 8,0 mm 1,712 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 8,0 mm 2,054 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 8,0 mm 2,739 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 50 mm x 8,0 mm 3,424 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 60 mm x 8,0 mm 4,109 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 80 mm x 8,0 mm 5,478 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 100 mm x 8,0 mm 6,848 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 6,5 mm x 9,0 mm 0,501 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 15 mm x 10,0 mm 1,284 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 20 mm x 10,0 mm 1,712 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 25 mm x 10,0 mm 2,140 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 30 mm x 10,0 mm 2,568 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 40 mm x 10,0 mm 3,424 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 50 mm x 10,0 mm 4,280 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 60 mm x 10,0 mm 5,136 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 80 mm x 10,0 mm 6,848 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 100 mm x 10,0 mm 8,560 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 150 mm x 10,0 mm 12,840 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 250 mm x 10,0 mm 21,400 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 6,5 mm x 11,0 mm 0,612 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 12,0 mm 4,109 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 40 mm x 15,0 mm 5,136 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 60 mm x 15,0 mm 7,704 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 120 mm x 15,0 mm 15,408 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 180 mm x 15,0 mm 23,112 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 45 mm x 20,0 mm 7,704 Kg/m تماس بگیرید
Brass Rectangular Bar 50 mm x 20,0 mm 8,560 Kg/m 4.350.000
Brass Rectangular Bar 40 mm x 30,0 mm 10,272 Kg/m 4.350.000

جهت آگاهی از قیمت محصولات تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید.

میلگر برنجی و تسمه برنجی قابل عرضه از نوع آلیاژ c37700 با آنالیز زیر می باشد:

Chemical Composition
Element
Cu(1) Pb Zn Fe
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.5% min.
Min (%) 58.0 1.5
Max (%) 61.0 2.5 Rem 0.30

همچنین خواص مکانیکی آن بصورت ذیل می باشد:

Mechanical Properties*
Form Temper Temper Code Tensile Strength
(ksi)
YS-0.5% Ext
(ksi)
Elongation
(%)
Rockwell F scale Torsion Modulus
(ksi)
Section Size
(in)
Rod As Hot Extruded M30 52   Typ 20   Typ 45   Typ 78   Typ 5.7   Typ 1
Shapes As Hot Extruded M30 52   Typ 20   Typ 45   Typ 78   Typ 1
* Measured at room temperature, 68°F (20°C).

قیمت تسمه برنجی

قیمت تسمه برنجی تابع قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و روی و همچنین نرخ ارز می باشد. جهت آگاهی از قیمت تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید.

فروش تسمه برنجی

فروش تسمه برنجی در سایز های مختلف توسط متال پارس صورت می گیرد. جهت آگاهی از قیمت روز تسمه برنجی و موجودی انبار با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس بگیرید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو هستند.

خرید تسمه برنجی

مشتریان عزیزی که قصد خرید تسمه برنجی را دارند می توانند با شماره مندرج در بالای همین صفحه تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.

جدول وزنی

در جدول ذیل ابعاد تسمه برنجی به همراه وزن یک متر از تسمه برنجی با ابعاد مختلف نشان داده شده است:

تسمه برنجی

عرض(پهنا)

ضخامت

وزن یک متر

Brass Rectangular Bar 8 mm x 1,0 mm 0,068 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 1,0 mm 0,086 Kg/m
Brass Rectangular Bar 6 mm x 1,5 mm 0,077 Kg/m
Brass Rectangular Bar 8 mm x 1,5 mm 0,103 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 1,5 mm 0,128 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 1,5 mm 0,154 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 1,5 mm 0,193 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 1,5 mm 0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar 6 mm x 2,0 mm 0,103 Kg/m
Brass Rectangular Bar 8 mm x 2,0 mm 0,137 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 2,0 mm 0,171 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 2,0 mm 0,205 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 2,0 mm 0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar 19 mm x 2,0 mm 0,325 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 2,0 mm 0,342 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 2,0 mm 0,428 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 2,0 mm 0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 2,0 mm 0,685 Kg/m
Brass Rectangular Bar 8 mm x 2,5 mm 0,171 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 2,5 mm 0,214 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 2,5 mm 0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 2,5 mm 0,321 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 2,5 mm 0,428 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 2,5 mm 0,535 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 2,5 mm 0,642 Kg/m
Brass Rectangular Bar 6 mm x 3,0 mm 0,154 Kg/m
Brass Rectangular Bar 8 mm x 3,0 mm 0,205 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 3,0 mm 0,257 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 3,0 mm 0,308 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 3,0 mm 0,385 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 3,0 mm 0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 3,0 mm 0,642 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 3,0 mm 0,770 Kg/m
Brass Rectangular Bar 35 mm x 3,0 mm 0,899 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 3,0 mm 1,027 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 3,0 mm 1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar 8 mm x 4,0 mm 0,274 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 4,0 mm 0,342 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 4,0 mm 0,411 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 4,0 mm 0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 4,0 mm 0,685 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 4,0 mm 0,856 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 4,0 mm 1,027 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 4,0 mm 1,370 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 4,0 mm 1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 5,0 mm 0,428 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 5,0 mm 0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 5,0 mm 0,642 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 5,0 mm 0,856 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 5,0 mm 1,070 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 5,0 mm 1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar 35 mm x 5,0 mm 1,498 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 5,0 mm 1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 5,0 mm 2,140 Kg/m
Brass Rectangular Bar 60 mm x 5,0 mm 2,568 Kg/m
Brass Rectangular Bar 80 mm x 5,0 mm 3,424 Kg/m
Brass Rectangular Bar 100 mm x 5,0 mm 4,280 Kg/m
Brass Rectangular Bar 8 mm x 6,0 mm 0,411 Kg/m
Brass Rectangular Bar 10 mm x 6,0 mm 0,514 Kg/m
Brass Rectangular Bar 12 mm x 6,0 mm 0,616 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 6,0 mm 0,770 Kg/m
Brass Rectangular Bar 18 mm x 6,0 mm 0,924 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 6,0 mm 1,027 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 6,0 mm 1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 6,0 mm 1,541 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 6,0 mm 2,054 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 6,0 mm 2,568 Kg/m
Brass Rectangular Bar 60 mm x 6,0 mm 3,082 Kg/m
Brass Rectangular Bar 70 mm x 6,0 mm 3,595 Kg/m
Brass Rectangular Bar 80 mm x 6,0 mm 4,109 Kg/m
Brass Rectangular Bar 100 mm x 6,0 mm 5,136 Kg/m
Brass Rectangular Bar 9 mm x 6,5 mm 0,501 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 8,0 mm 1,370 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 8,0 mm 1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 8,0 mm 2,054 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 8,0 mm 2,739 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 8,0 mm 3,424 Kg/m
Brass Rectangular Bar 60 mm x 8,0 mm 4,109 Kg/m
Brass Rectangular Bar 80 mm x 8,0 mm 5,478 Kg/m
Brass Rectangular Bar 100 mm x 8,0 mm 6,848 Kg/m
Brass Rectangular Bar 6,5 mm x 9,0 mm 0,501 Kg/m
Brass Rectangular Bar 15 mm x 10,0 mm 1,284 Kg/m
Brass Rectangular Bar 20 mm x 10,0 mm 1,712 Kg/m
Brass Rectangular Bar 25 mm x 10,0 mm 2,140 Kg/m
Brass Rectangular Bar 30 mm x 10,0 mm 2,568 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 10,0 mm 3,424 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 10,0 mm 4,280 Kg/m
Brass Rectangular Bar 60 mm x 10,0 mm 5,136 Kg/m
Brass Rectangular Bar 80 mm x 10,0 mm 6,848 Kg/m
Brass Rectangular Bar 100 mm x 10,0 mm 8,560 Kg/m
Brass Rectangular Bar 150 mm x 10,0 mm 12,840 Kg/m
Brass Rectangular Bar 250 mm x 10,0 mm 21,400 Kg/m
Brass Rectangular Bar 6,5 mm x 11,0 mm 0,612 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 12,0 mm 4,109 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 15,0 mm 5,136 Kg/m
Brass Rectangular Bar 60 mm x 15,0 mm 7,704 Kg/m
Brass Rectangular Bar 120 mm x 15,0 mm 15,408 Kg/m
Brass Rectangular Bar 180 mm x 15,0 mm 23,112 Kg/m
Brass Rectangular Bar 45 mm x 20,0 mm 7,704 Kg/m
Brass Rectangular Bar 50 mm x 20,0 mm 8,560 Kg/m
Brass Rectangular Bar 40 mm x 30,0 mm 10,272 Kg/m

متال پارس ارائه دهنده انواع مقاطع مس، برنج، فسفر برنز ، مس کروم زیرکونیوم و مس بریلیم شامل ورق، میلگرد، تسمه، لوله، شش پر و … در ابعاد و ضخامت های مختلف.

تسمه برنجی متال پارس
چهار پهلو و تسمه برنجی متال پارس

راهنمای خرید مشتریان عزیز از متال پارس

ثبت سفارش
ثبت سفارش

مرحله اول:

ثبت سفارش :شامل نوع مقطع (ورق، میلگرد، لوله و …) – نوع آلیاژ – ابعاد یا مقدار

ارسال پیش فاکتور
ارسال پیش فاکتور

مرحله دوم:

ارسال پیش فاکتور در حداقل زمان

تایید مشتری
تایید مشتری

مرحله سوم:

تایید مشتری

ارسال فاکتور و تسویه حساب
ارسال فاکتور و تسویه حساب

مرحله چهارم:

ارسال فاکتور و تسویه حساب

(امکان صدور فاکتور رسمی)

ارسال بار به تمام نقاط ایران
ارسال بار به تمام نقاط ایران

مرحله پنجم:

ارسال بار

متال پارس ارائه دهنده انواع ورق مس، ورق برنجی و فسفر برنز در ابعاد و ضخامت های مختلف.

 

مطالب مرتبط

جهت آگاهی از موجودی سایز های مختلف تسمه برنجی و موجودی انبار و همچنین قیمت روز تسمه برنجی با شماره مندرج در بالای صفحه تماس بگیرید. تسمه برنجی

سوالات متداول

متال پارس تسمه های برنجی را با چه ابعادی عرضه می نماید؟

تسمه های ریز بار برنجی (ضخامت های کمتر از 5 میلیمتر) معمولا از ورق های برنج بریده می شود ولی ضخامت های بالای 5 میلیمتر بصورت ابعاد استاندارد تولید می شود. ابعاد تسمه مسی در جدول موجود در سایت متال پارس نشان داده شده است. معمولا عرض و ضخامت تسمه های موجود، مضربی از 5 یا 10 میلیمتر می باشند. می توانید جهت اطمینان از موجود بودن ابعاد تسمه مسی مورد نیاز با شماره مندرج در سایت تماس بگیرید.

نحوه خرید تسمه برنجی از متال پارس چگونه است؟

مشتریان عزیزی که قصد خرید تسمه برنجی را دارند می توانند با شماره مندرج در سایت متال پارس تماس گرفته و درخواست خود را ثبت نمایند. کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور اقدام می نمایند.

قیمت تسمه های برنجی متال پارس چگونه است؟

قیمت تسمه برنجی تابع قیمت جهانی فلزاتی مانند مس و روی و همچنین نرخ ارز می باشد. جهت آگاهی از قیمت روز تسمه برنجی با شماره مندرج در سایت متال پارس تماس بگیرید.

جهت انجام کار سرد، تسمه برنجی چه ویژگی باید داشته باشد؟

تسمه برنجی که کمتر از 37 درصد روی می باشند درارای انعطاف پذیری مناسبی بوده و قابلیت کار سرد را دارامی باشند که در این صورت خواص مکانیکی آن افزایش می یابد ولی تسمه برنجی که بیش از 37 درصد روی می باشند قابلیت کار سرد در دمای محیط را ندارند و معمولا بصورت ریخته گری و کارگرم استفاده می شوند.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
طهماسبی
طهماسبی
1 سال قبل

سلام برای سفارش تسمه برنجی ضخامت استاندارد چه عرضهایی موجود ؟

متال پارس
مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  طهماسبی

سلام
ابعاد تسمه برنجی در سایت و در برگه تسمه برنجی موجود است.
همچنین شما می توانید با تماس با شماره مندرج در بالای همین صفحه با کارشناسان ما ارتباط گرفته و نسبت به موجودی مطلع شوید

رفیعی
رفیعی
1 سال قبل

سلام سفارش تسمه برنجی کمتر از ۵ میلیمتر داشتم که از متال پارس تهیه کردم . با تشکر

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
چت آنلاین
سلام👋
چگونه می توانم کمک کنم؟
تماس با ما