پروفیل(قوطی)

بسم الله الرحمن الرحیم

پروفیل(قوطی) آهن:

فروش انواع پروفیل آهن شامل انواع پروفیل ساختمانی و پروفیل دریایی و صنعتی. در جداول زیر سایز انواع پروفیل آهن به همراه وزن آنها برای پروفیل های مربعی و مستطیلی نشان داده شده است

جهت اطلاع از قیمت انواع پروفیل آهن  شامل انواع پروفیل ساختمانی و پروفیل دریایی و صنعتی با ما تماس حاصل فرمائید. متال پارس

متال پارس متخصص فلزات و الیاژهای مهندسی. متال پارس

بسم الله الرحمن الرحیم

کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس metalpars.com

ضمانت قیمت و اصالت کالا– متال پارس

قیمت

جدول وزنی پروفیل های مربعی طبق استاندارد(EN 10219)

ضخامت(میلیمتر)

ابعاد

(میلیمتر)

16

14 12 10 9 8 6 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2

1.5

تماس بگیرید

1.25 1.05 0.83

20×20

تماس بگیرید

1.89 1.64 1.36 1.06

25×25

تماس بگیرید

2.94 2.66 2.36 2.03

1.68

1.30

30×30

تماس بگیرید

3.57 3.21 2.83 2.42 1.99 1.53

35×35

تماس بگیرید

4.99 4.61 4.20 3.76 3.30 2.82 2.31 1.77

40×40

تماس بگیرید

7.56 6.56 6.02 5.45 4.86 4.25 3.60 2.93 2.24

50×50

تماس بگیرید

9.45 8.13 7.43 6.71 5.96 5.19 4.39 3.56 2.71

60×60

تماس بگیرید

11.3 9.70 8.85 7.97 7.06 6.13 5.17 4.19

70×70

تماس بگیرید

12.27 10.48 9.55 8.59 7.61 6.60 5.56 4.5

75×75

تماس بگیرید

16.4 13.2 11.3 10.26 9.22 7.91 7.07 5.96 4.82

80×80

تماس بگیرید

18.9 15.1 12.8 11.67 10.5 8.16 8.01 6.74 5.45

90×90

تماس بگیرید

25.6 23.53 21.4 17.0 14.4 13.08 11.7 9.26 8.96 7.53 6.07

100×100

تماس بگیرید

28.7 26.36 23.9 18.87 15.98 14.5 13.0 10.36 9.90 8.31

110×110

تماس بگیرید

31.8 29.19 26.4 20.7 17.5 15.91 14.2 11.46 10.8

120×120

تماس بگیرید

43.4 38.10 34.84 31.4 24.5 20.7 18.74 16.8

140×140

تماس بگیرید

47.1 41.30 37.66 33.9 26.4 22.3 20.15 18.0

150×150

تماس بگیرید

50.9 44.40 40.49 36.5 28.3 23.8 21.56 19.3

160×160

تماس بگیرید

54.68 47.54 43.32 38.97 30.17 25.4

170×170

تماس بگیرید

56.57 49.11 44.73 40.23 31.11 26.18

175×175

تماس بگیرید

58.5 50.70 46.14 41.5 32.1 27

180×180

تماس بگیرید

83.80 75.16 66.0 57.0 51.79 46.5 35.8 30.1

200×200

تماس بگیرید

93.90 83.95 73.5 63.2 57.45 51.5 39.6

220×220

تماس بگیرید

109.00 97.14 84.8 72.7 65.92 59.1 45.2

250×250

تماس بگیرید

114.00 101.54 88.6 75.8 68.75 61.6 47.1

260×260

تماس بگیرید

134.00 119.12 104.0 88.4 80.05 71.6 54.7

300×300

تماس بگیرید

159.18 141.1 122.51 104.06 94.18 84.19 64.08

350×350

تماس بگیرید

184.30 163.08 141.35 119.76 108.31 96.75 73.5

400×400

اعداد داخل جدول وزن اسمی به ازای یک متر پروفیل(قوطی) آهن برمبنای (Kg/m) می باشد.

کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس                   metalpars.com

ضمانت قیمت و کیفیت – متال پارس

جهت آگاهی از قیمت  انواع پروفیل یا قوطی آهن و ارائه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمائید – متال پارس

بسم الله الرحمن الرحیم

کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس metalpars.com

ضمانت قیمت و اصالت کالا متال پارس

قیمت

جدول وزنی پروفیل های مستطیلی طبق استاندارد(EN 10219)

ضخامت(میلیمتر)

ابعاد

(میلیمتر)

16.00

14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.5 2.00

1.50

تماس بگیرید

1.05 0.83

10*30

تماس بگیرید

1.64 1.36 1.06 20*30
تماس بگیرید 2.03 1.68 1.30

20*40

تماس بگیرید

2.83 2.42 1.99 1.53 30*40
تماس بگیرید 2.83 2.42 1.99 1.53

20*50

تماس بگیرید

3.07 2.62 2.15 1.65 25*50
تماس بگیرید 4.2 3.30 2.82 2.31 1.77

30*50

تماس بگیرید

5.77 4.83 3.77 3.21 2.62 2.00 40*50
تماس بگیرید 6.17 5.14 4.01 3.41 2.78 2.12

45*50

تماس بگیرید

4.83 3.77 3.21 2.62 2.00 30*60
تماس بگیرید 6.56 5.45 4.25 3.60 2.93 2.24

40*60

تماس بگیرید

9.92 8.52 7.02 5.42 4.58 3.72 2.83 50*75
تماس بگیرید 8.13 6.71 5.19 4.39 3.56 2.71

40*80

تماس بگیرید

11.3 9.70 7.97 6.13 5.17 4.19 60*80
تماس بگیرید 11.3 9.70 7.97 6.13 5.17 4.19

50*90

تماس بگیرید

9.70 7.97 6.13 5.17 4.19 40*100
تماس بگیرید 12.3 10.5 8.59 6.60 5.56 4.50

50*100

تماس بگیرید

18.9 15.1 12.8 10.5 8.01 6.74 5.45 80*100
تماس بگیرید 14.2 12.1 9.9 7.54 6.35 5.13

50*120

تماس بگیرید

15.1 12.8 10.5 8.01 6.74 5.45 60*120
تماس بگیرید 21.4 17.0 14.4 11.7 8.96 7.53

80*120

تماس بگیرید

23.9 18.9 16.0 13.0 9.90 80*140
تماس بگیرید 34.98 28.92 22.63 19.12 15.5

120*140

تماس بگیرید

26.4 20.7 17.5 14.2 10.8 80*160
تماس بگیرید 17.0 14.4 11.7 8.96

50*150

تماس بگیرید

33.4 27.7 21.7 18.3 14.9 11.3 100*150
تماس بگیرید 38.12 31.43 24.52 20.69 16.76

120*160

تماس بگیرید

38.1 31.4 24.5 20.7 16.8 12.7 100*180
تماس بگیرید 41.3 33.9 26.4 22.3 18.0

120*180

تماس بگیرید

41.3 33.9 26.4 22.3 18.0 13.67 100*200
تماس بگیرید 44.4 36.5 28.3 23.8 19.3

120*200

تماس بگیرید

56.67 49.11 40.23 31.11 26.18 21.15 150*200
تماس بگیرید 49.11 40.23 31.11 26.18 21.15

100*250

تماس بگیرید

66.00 57.0 46.5 35.8 30.1 24.3 150*250
تماس بگیرید 73.5 63.2 51.5 39.6 33.2

180*260

تماس بگیرید

57.0 46.5 35.8 30.1 24.3 100*300
تماس بگیرید 108.9 97.1 84.8 72.7 59.1 45.2

200*300

تماس بگیرید

64.8 52.8 40.5 100*350
تماس بگیرید 134.1 119.1 103.7 88.4 71.6 54.7

250*350

تماس بگیرید

72.66 59.07 45.24 100*400
تماس بگیرید 134.1 119.1 103.7 88.4 71.6 54.7

200*400

تماس بگیرید

159.18 141.1 122.51 104.06 84.19 64.08 300*400
تماس بگیرید 159.18 141.1 122.51 104.06 84.19 64.08

200*500

تماس بگیرید

184.3 163.1 141.3 119.8 96.7 73.5

300*500

اعداد داخل جدول وزن اسمی به ازای یک متر پروفیل(قوطی) آهن برمبنای (Kg/m) می باشد.

کالای مهندسی را از متخصصین آن خرید نمائید – متال پارس                   metalpars.com

ضمانت قیمت و کیفیت – متال پارس

جهت آگاهی از قیمت  انواع پروفیل یا قوطی آهن و ارائه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمائید – متال پارس