شمش و بیلت آلومینیوم آلیاژی

شمش آلومینیوم آلیاژی کاربرد فراوانی در صنایع قطعه سازی دارد در زیر توضیحات کاملی در این خصوص آورده شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شمش آلومینیوم

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید.

تولید انواع شمش آلومینیوم با آلیاژ درخواستی مشتری.

شمش آلومینیوم
شمش آلومینیوم متال پارس

متال پارس متخصص فلزات و آلیاژ های مهندسی

بسم الله الرحمن الرحیم

جدول آنالیز شمش های آلومینیوم- متال پارس

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید- متال پارس

Al(%)

Pb(%)Sn(%)Ti(%)Zn(%)Ni(%)Cr(%)Mg(%)Mn(%)Cu(%)Fe(%)Si(%)

آلیاژ استاندارد

balance

   –0.150.50.5

0.10.3511.311-13A413
balance   –0.150.40.50.10.351111-13

A413.1

balance

   –0.050.050.050.050.10.611-13A413.2
balance   –0.100.10.10.10.13-40.7-1.17.5-9.5

380.2

balance

   –0.353.00.50.10.53-41.37.5-9.5A380.0
balance   –   –0.20.1

 

0.25-0.450.10.20.26.5-7.5

A356.0

balance

   –   –0.20.050.30-0.450.050.10.126.5-7.5A356.2
balance   –   –0.20.05   –0.45-0.60.030.050.126.5-7.5

367.1

balance

   –   –0.04-0.20.10.4-0.70.10.20.26.5-7.5A357.0
balance   –   –0.04-0.20.050.4-0.70.050.10.126.5-7.5

A357.2

balance

   –   –0.1-0.20.20.20.4-0.60.20.20.37.6-8.6358.0
balance   –   –0.250.350.2-0.450.350.250.66.5-7.5

356.0

balance

   –   –0.250.350.25-0.450.350.250.56.5-7.5356.1
balance   –   –0.20.050.3-0.450.050.10.13-0.256.5-7.5

356.2

balance

   –0.10.40.12.5-40.4-0.60.10.81ADC6
balance   –0.31.00.50.30.52-41.37.5-9.5

ADC10

balance

   –0.31.00.50.30.51.5-3.51.39.6-12ADC12
balance   –0.20.21.20.50.1-0.30.62.7-3.71.08-10

AS9U3

balance

0.10.050.250.50.30.05-0.250.2-0.62.8-3.80.84.5-6AS5U3
balance0.30.10.22.00.50.300.50.7-2.51.09-11.5
LM2

balance

0.10.10.20.50.30.20.2-0.62-41.04-6LM4
balance   0.10.050.20.10.10.10.50.10.610-13

LM6

balance

0.30.20.23.00.50.30.53-41.37.5-9.5LM24
balance0.20.10.21.00.30.350.2-0.61.5-2.50.86-8

LM27

balance

0.10.10.20.51.50.80.50.51.010-13LM13
balance0.20.10.20.20.30.60.1-0.30.2-0.63-51.05-7

LM21

balance

   0.10.10.2110.5-1.50.52-41.28.5-10.5LM26
balance   0.10.10.20.20.8-1.30.8-1.30.61.3-1.80.717-20.2

LM28

جهت آگاهی از قیمت شمش آلومینیوم با ما تماس بگیرید.

تولید انواع شمش آلومینیوم با آنالیز استاندارد.

مطالب مرتبط

راهنمای خرید مشتریان عزیز از متال پارس

ثبت سفارش
ثبت سفارش

مرحله اول:

ثبت سفارش :شامل نوع مقطع (ورق، میلگرد، لوله و …) – نوع آلیاژ – ابعاد یا مقدار

 

ارسال پیش فاکتور
ارسال پیش فاکتور

مرحله دوم:

ارسال پیش فاکتور در حداقل زمان

 

تایید مشتری
تایید مشتری

مرحله سوم:

تایید مشتری

ارسال فاکتور و تسویه حساب
ارسال فاکتور و تسویه حساب

مرحله چهارم:

ارسال فاکتور و تسویه حساب

 

ارسال بار به تمام نقاط ایران
ارسال بار به تمام نقاط ایران

مرحله پنجم:

ارسال بار